Vokai

Vokai yra labai svarbūs verslui, nes juose siunčiamos sąskaitos, priminimai klientams, kita informacija. Tai gali tapti puikia reklamos priemone.