UŽSAKYMAI
 

● Užsakymai pateikiami ir derinami elektroniniu paštu.

● Parašykite užsakomų maketų pavadinimus ir jų kiekį.

● Atsiųskite originalaus formato nuotraukas (neimkite jų iš FB ar kitų socialinių tinklapių), vardus, šventės datą, savo tekstą, jei esamas netinka.

● Suderinimui siunčiama padaryto maketo elektroninė versija. Tik suderinus galutinį maketą, darbas atiduodamas spaudai.

● Siųsdami užsakymą nurodykite savo duomenis (vardą, pavardę  adresą), kur turėtų būti pristatytas užsakymas.